post image

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮН, МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА”

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн 2022-2023 онд хийж гүйцэтгэсэн болоод хийхээр төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаатай танилцахын сацуу Хорооноос 2023 онд хийхээр төлөвлөж буй онцлог үйл ажиллагааны мэдээллийг хүргэлээ.

Эрэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж буй бодлогын зорилтот үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллаа.

Нийтлэл хуваалцах